ஆகஸ்ட் 7: உலகின் தலைசிறந்த டெஸ்ட், கிரேக் சேப்பல் பிறந்தநாள்!

ஆகஸ்ட் 7: உலகின் தலைசிறந்த டெஸ்ட், கிரேக் சேப்பல் பிறந்தநாள்!2005-ல் இதே நாளில் இங்கிலாந்தின் எட்ஜ்பாஸ்டன் மைதானத்தில் உலகின் தலைசிறந்த டெஸ்ட் விளையாடப்பட்டது.Source link